Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của học viên về hoạt động giảng dạy, năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) thông báo triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia khảo sát:
- Đối tượng được chọn để lấy ý kiến: Tất cả giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng).
- Đối tượng tham gia phản hồi ý kiến: Tất cả học viên của các ngành.

2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 06/7/2024 đến ngày 31/12/2024.

3. Các bước tham gia khảo sát:
- Bước 1: Nhấn vào link khảo sát: https://s.net.vn/4WM0 hoặc quét mã QR như trong hình.
- Bước 2: Tiến hành điền thông tin cá nhân và trả lời các câu hỏi khảo sát.
- Bước 3: Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút “Submit” (Gửi) để hoàn tất việc khảo sát.

Nhà trường đảm bảo rằng thông tin cá nhân khảo sát sẽ được bảo mật và mọi kết quả cùng những thông tin khác thu được từ khảo sát này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đánh giá, nhằm rà soát hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá, cải tiến cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng BETU; Email: p.ktbdcl@ktkt.edu.vn

/fileuploads/Article/Content/Avatar/cd2015d179694b9b9ee8a227ab38258f.jpeg

Xem thêm
Xem thêm Tin tức - sự kiện