Khoa chuyên môn

 • Khoa Đại cương
  Khoa Đại cương là đơn vị chuyên môn của Nhà trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến luợc đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc khoa. Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung, cập nhật đề cương, chương trình, giáo trình, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.
 • Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
  Khoa Kỹ thuật – Công nghệ có nhiệm vụ đào tạo bậc đại học các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thiết kế mỹ thuật số, Kỹ thuật phần mềm. Các giảng viên hoạt động chuyên môn/ học thuật tại các bộ môn gồm Bộ môn Công nghệ thông tin, Bộ môn Điện - Điện tử, Bộ môn Ô tô và Bộ môn Logistics và chuỗi cung ứng.
 • Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài
  Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài (Faculty of Foreign Languages and Cultures) được thành lập từ năm 2022 với 2 ngành chính: Ngôn ngữ Hàn Quốc và Ngôn ngữ Anh. Đội ngũ Giảng viên của Khoa đều là những Tiến sĩ, Thạc sĩ trình độ chuyên môn cao, được đào tạo từ các trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước.
 • Khoa Quan hệ Công chúng
  Khoa Quan hệ công chúng được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-ĐHKTKT, ngày 06 tháng 5 năm 2022. Khoa là nơi đầu tiên ở tỉnh Bình Dương đào tạo ngành Quan hệ công chúng. Khoa có đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, làm việc trong các toà soạn báo, các đài phát thanh, truyền hình, các phòng truyền thông,…
 • Khoa Quản trị
  Khoa Quản trị có 3 bộ môn trực thuộc với 04 chuyên ngành đào tạo: ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Quản trị Văn phòng, ngành Marketing, ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống
 • Khoa Kế toán, Tài chính - Ngân hàng
  Khoa Kế toán, Tài chính - Ngân hàng thực hiện sứ mệnh đào tạo theo định hướng ứng dụng bậc đào tạo đại học chính quy và liên thông đại học với 2 ngành là Kế toán và Tài chính – Ngân hàng. Bậc đào tạo đại học chính quy ngành Tài chính – Ngân hàng hiện có 04 chuyên ngành là Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính và Bảo hiểm. Ngoài ra, Khoa còn phối hợp với Phòng Sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng.
 • Khoa Y Dược
  Khoa Y dược (Tên tiếng Anh là Faculty of Medicine and Pharmacy, viết tắt là FOMP) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Tên tiếng Anh là Binh Duong Economics and Technology University, viết tắt là BETU). Khoa Dược được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHKTKT-HĐQT ngày 12/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, sau đó được phát triển thành khoa Y dược theo Quyết định số 135/QĐ- ĐHKTKT ngày 26/7/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường.