Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

1. Giới thiệu chung Chương trình Đào tạo

 • Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
 • Ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng
 • Mã ngành: 8340201
 • Tên văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

2. Mục tiêu Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được xây dựng hướng tới tính ứng dụng, tiên tiến và hiện đại với những nội dung cập nhật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng kết hợp với phương pháp giảng dạy khơi gợi tư duy, giúp cho học viên hình thành các kiến thức chuyên sâu và toàn diện. Học viên sau khi tốt nghiệp được kỳ vọng là những doanh nhân thế hệ mới, lãnh đạo, và chuyên gia có tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng hoạch định, khả năng dẫn dắt sự thay đổi; và vận dụng hiệu quả kiến thức vào việc quản lý các công việc thực tiễn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế, định chế tài chính.

3. Đối tượng tuyển sinh

 1. Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ;
 2. Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, đã hoàn thành bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển theo quy định tổ chức và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường;
 3. Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đang theo học ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy trên 7,5 , xếp loại khá trở lên và học ngành phù hợp với ngành đào tạo liên thông trình độ thạc sĩ được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ nhưng không được vượt quá 15 tín chỉ.
Xem thêm
 • Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
  Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được xây dựng hướng tới tính ứng dụng, tiên tiến và hiện đại với những nội dung cập nhật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng kết hợp với phương pháp giảng dạy khơi gợi tư duy, giúp cho học viên hình thành các kiến thức chuyên sâu và toàn diện. Học viên sau khi tốt nghiệp được kỳ vọng là những doanh nhân thế hệ mới, lãnh đạo, và chuyên gia có tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng hoạch định, khả năng dẫn dắt sự thay đổi; và vận dụng hiệu quả kiến thức vào việc quản lý các công việc thực tiễn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế, định chế tài chính.
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh là chương trình định hướng ứng dụng; giúp học viên có kiến thức chuyên sâu và thành thạo kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh, vận dụng các kiến thức quản trị kinh doanh để giải quyết hiệu quả các vấn đề của thực tiễn kinh doanh trong điều kiện môi trường kinh doanh đa dạng và phức tạp, giúp người học có điều kiện trở thành những nhà quản trị chuyên nghiệp trong các tổ chức, doanh nghiệp.
Xem thêm Ngành đào tạo trình độ Sau Đại học