Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường năm học 2023-2024

/fileuploads/Article/Content/Avatar/cd6447eaf6874413bc82a18d351816ca.jpeg

Căn cứ kế hoạch số 19/KH-ĐHKTKT ngày 24 tháng 5 năm 2024 về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường, năm học 2023 – 2024;

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương thông báo triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường, năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia khảo sát:
- Tất cả sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2024;

2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 28/5/2024 đến ngày 10/7/2024.

3. Các bước tham gia khảo sát trực tuyến:
- Bước 1: Nhấn vào Link tham gia khảo sát hoặc quét mã QR (hình bên trên): Link khảo sát: https://forms.gle/kCukWDmSaqyeKJEN9
- Bước 2: Tiến hành điền thông tin cá nhân và trả lời các câu hỏi khảo sát.
- Bước 3: Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút “Gửi” (Submit) để hoàn tất việc khảo sát.

4. Nghĩa vụ của sinh viên tốt nghiệp khi tham gia khảo sát: Sinh viên tốt nghiệp cần trung thực, khách quan và điền đầy đủ thông tin theo phiếu khảo sát. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hỗ trợ liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng.

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Xem thêm
Xem thêm Tin tức - sự kiện