BETU tổ chức tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học năm 2024

Nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) trong việc xây dựng và triển khai chương trình đào tạo năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, nhân viên và sinh viên BETU. Vào các ngày 21, 27/6 và 06/7/2024, khoa Kỹ thuật - Công nghệ BETU chủ trì tổ chức 3 buổi tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học năm 2024.

/fileuploads/Article/Content/Avatar/e335c25b1074459292aaf75e151a51d3.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/2fb6b06bc45e4bb2a1ea28aed78a78f5.jpeg

PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý, Phó Hiệu trưởng BETU chia sẻ phương pháp nghiên cứu khoa học

Chuyên đề 1 và 2 do PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý, Phó Hiệu trưởng BETU phụ trách, nội dung tập trung hướng dẫn kết cấu chung của bài báo khoa học; cách viết phần giới thiệu, tổng quan; cách viết và thực hành phần phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận.

/fileuploads/Article/Content/Avatar/12289110c492498c9a23a5fb77249d8f.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/d0aa22f0a1274512984af431fbf05eef.jpeg

Giảng viên và sinh viên BETU tham gia trao đổi, thảo luận nội dung nghiên cứu khoa học

Chuyên đề 3 do PGS.TS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ BETU hướng dẫn đặt tên cho bài báo khoa học, cách viết kết luận và tóm tắt.

/fileuploads/Article/Content/Avatar/69d3f48345a04ba5904d78439f6dc1d3.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/11f75087ffe04ea3a95a624ee7ee958e.jpeg

Toàn cảnh buổi tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học ngày 21-6-2024

Với phương pháp, kỹ năng và kiến thức được chia sẻ qua các buổi tập huấn đã góp phần nâng cao hiệu quả các phương pháp hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường.

X.Phúc - M.Thiện

Xem thêm
Xem thêm Tin tức - sự kiện