slide show
VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG

GÓC TƯ VẤN

Facebook Fanpage


ĐĂNG NHẬP
Tên Đăng Nhập
Mật Khẩu
Quên Mật Khẩu
[Đăng ngày 09/04/2014 10:25:32 AM]
Cùng với các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản HCM và thành lập trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở từ Ban trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề - trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, chiều ngày 06/04, giải bóng đá mini Ban Trung cấp chuyên nghiệp...
[Đăng ngày 24/03/2014 1:35:20 PM]
(BinhDuongOnline) Năm 2014 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) thực hiện đổi mới giáo dục đại học (ĐH). Nổi bật nhất là bộ cho phép các trường được tự chủ trong tuyển sinh. Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương là trường duy nhất của tỉnh và là số ít trường ở khu vực phía Nam được Bộ GD-ĐT đồng ý theo Công văn số 1156/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13-3- 2014 cho trường tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng. Cụ thể, trường tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy theo 2 phương thức: xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường, xét tuyển kết quả thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 theo kỳ thi 3 chung do Bộ GD-ĐT tổ chức. Đây là thông tin mới mà các thí sinh (TS) cần biết trong mùa tuyển sinh năm nay...
[Đăng ngày 19/03/2014 1:20:56 PM]
Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Bình Dương xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh dựa trên cơ sở pháp lý và căn cứ khách quan chủ yếu sau:
  • Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội: Luật Giáo dục Đại học;
  • Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";
  • Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
  • Công văn số 2955 /KTKĐCLGD ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh riêng đối với trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy;
  • Nội dung đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau...
[Đăng ngày 02/01/2014 8:55:23 PM]
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2013) và 24 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12/2013, sinh viên các lớp C13K01A, C13K03A trường đại học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dương tổ chức thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Dương.
[Đăng ngày 03/12/2013 10:45:12 AM]
Đoàn Trường đại học kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xuất sắc đạt nhiều giải thưởng tại liên hoan “ đội tuyên truyền thanh niên” về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương góp phần nâng cao ý thức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh sinh viên của trường, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường...