banner

GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT” CHO CÔNG TY CP- BÌNH ĐỊNH

Ngày đăng: 23.06.2016

Theo lời mời của lãnh đạo Công ty TST và Công ty CP- Bình Định, TS. Nguyễn Tường Dũng, phụ trách khoa Quản trị- Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương đã tiến hành thiết kế chương trình đào tạo và giảng dạy khóa đào tạo “Quản trị rủi ro trong sản xuất” cho các học viên là chuyên gia người Thái Lan...