Tổng kết xây dựng đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 10/01/2023, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Thanh Nhạn – Phó Bí thư Đảng ủy; TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý – Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí đảng viên trong toàn Trường.

/FileUploads/Article/Content/Avatar/ebc6876136974abe801c32bc6d9154a2.jpeg

Đồng chí Phan Thanh Nhạn - Phó Bí thư Đảng ủy BETU phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã tiến hành báo cáo đánh giá sơ kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, Đảng bộ Nhà trường đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, tăng quy mô đào tạo, tập trung đặc biệt cho công tác tuyển sinh, tạo bước đột phá mới đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022; Tập trung nguồn lực thay đổi diện mạo Nhà trường; Tạo cơ chế thoáng trong tự chủ, quản lý, giảng dạy nhằm phát huy năng lực, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong công tác phục vụ người học và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế; Rà soát, đánh giá lại thực trạng hệ thống đảm bảo phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

/FileUploads/Article/Content/Avatar/44318ab34a9e41758e1c05f3fd33ca52.jpeg

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã khen thưởng các đơn vị, tập thể và cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022.

Một số hình ảnh ghi nhận:

/FileUploads/Article/Content/Avatar/aad010a6b6a643dd8069a2d6e817316d.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/f428b9ef9295486390574fc1f33eb58e.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/1c6d3d53b98b4041ae38244c4a7e3d82.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/17b96fb2ffb14e3b8716ada026c33507.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/75d66acb735c426db9e71c12c198e003.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/47e0f124466041a384b7fb468fc3d81f.jpeg

Tin, ảnh: MINH THIỆN - MINH MẪN