Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner
  Địa Chỉ: Số 530 ĐL Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  Điện Thoại: 0650 3825992(CS1A) - 3904980(CS2A)
  Email: phonghcth.dkb@moet.edu.vn

Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Email: ntbngoc@ktkt.edu.vn
Điện thoại: 0919.83.88.99


Tổ Phó Tổ Hành Chính: Trần Thị Kim Ngân
Email: ttkngan@ktkt.edu.vn
Điện thoại: 0166.666.0630

Tổ Phó Tổ IT: Phan Huỳnh Nghĩa
Email: phnghia@ktkt.edu.vn
Điện thoại: 0933.911.286