Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (Theo kết quả thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia năm 2017)

 


Ngày đăng: 14/07/2017