Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NCKH & ĐT NHIỆM KỲ I, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NCKH NHIỆM KỲ II

Nhằm tổng kết, đánh giá trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo (NCKH & ĐT), Sáng ngày 03/06/2017, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác NCKH nhiệm kỳ I, Định hướng công tác nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ II (bao gồm 22 thành viên)

Đến dự hội nghị, có sự hiện diện của TS. Lê Bích Phương – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường cùng đông đảo các Thầy/Cô là thành viên HĐKH & ĐT nhiệm kỳ II.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận tích cực, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về việc đánh giá kết quả đạt được, nêu bật những mặt còn hạn chế, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại đó và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo (NCKH & ĐT), xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Phiên họp lần này đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động NCKH & ĐT của Trường nhiệm kỳ I, và phương hướng hoạt động NCKH & ĐT nhiệm kỳ II trọng tâm là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học và sau đại học. Đặc biệt chú trọng vào các đề tài NCKH cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác NCKH trong sinh viên,… Qua đó, các thành viên Hội đồng đã tích cực đóng góp ý kiến cho báo cáo, đưa ra những đề xuất cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới, nhằm phát huy thế mạnh đa ngành, tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh và khu vực trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực ASEAN và thế giới.Các định hướng cơ bản về NCKH & ĐT của nhà Trường đã được HĐKH & ĐT thảo luận và thông qua. Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Thanh – Chủ tịch HĐKH & ĐT – Phó hiệu trưởng nhà Trường đã tổng lược những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên trong Hội đồng, đồng thời cảm ơn các thành viên trong HĐKH & ĐT đã đến tham dự và đóng góp ý kiến quý báu cho Nhà trường. PGS.TS. Nguyễn Thanh hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác của các thành viên Hội đồng để tiếp tục phát triển và xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương xứng tầm là cơ sở giáo dục đại học có chất lượng của cả nước.

Hà Kiên Tân

 Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

Ngày đăng: 16/06/2017