banner

BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA II

Ngày 3/4/2012 vừa qua, tôi cùng các bạn đồng nghiệp đã được Đảng bộ trường đại học Kinh tế - kỹ thuật Bình Dương cử tham dự lớp học đối tượng Đảng khóa II năm 2012. Đây thực sự là những trải nghiệm quý báu đối với chúng tôi.

     Ở đây, trải qua 4 ngày học tập, với những chuyên đề như Lịch sử Đảng, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng…Tôi thực sự được hiểu nhiều hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, về những truyền thống anh hùng. Được trau dồi kiến thức qua những tập lịch sử Đảng, tôi đã biết về Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc đi lên CNXH.

     Là một đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn tự ý thức mình phải phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách và công tác chuyên môn. Tôi luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự xác định rõ động cơ của mình là vào Đảng để được phục vụ nhân dân, được làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, được đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào quá trình phát triển của quê hương Bình Dương nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

     Bế mạc lớp học vào ngày 6/4/2012, Đồng chí Đoàn Thành Nhân – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối đã có đôi lời nhắn gửi đến toàn thể học viên, với mong muốn tất cả các đoàn viên nơi đây, sớm đứng vào hàng ngũ Đảng.
 

     Sau đó đồng chí Lê Văn Sơn –Trưởng ban tuyên giáo  đã báo cáo tổng kết lớp học, sau 4 ngày làm việc liên tục và nghiêm túc , đã hoàn thành lớp học theo đúng yêu cầu và mục đích của Ban thường vụ Đảng ủy Khối.

      Qua đợt học tập này tôi càng vững tin và xác định rõ ràng hơn, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, vụ lợi. Trong công việc cũng như tại nơi tôi sinh sống mọi lời nói và việc làm đều nghĩ đến lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; dù bất kỳ tình huống nào cũng không dao động, không bị giảm sút niềm tin, mọi khó khăn thách thức cũng không nao núng tinh thần. Phấn đấu là một đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, bởi tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để tôi có thể đến với Đảng, đến với mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng, để góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam giàu đẹp.

      Cảm ơn Đảng bộ trường Đại học KT –KT BD đã tạo điều kiện để tôi cùng các bạn đồng nghiệp được trải qua những giờ học thật thú vị. Giúp tôi hiểu được rằng: việc học Chính trị không quá khô khan như nhiều người vẫn tưởng. Sinh sống trong một đất nước mà không hiểu chủ trương, chính sách và đường lối của đất nước đó thì chẳng khác nào một kẻ ích kỷ, tự trôi đi một cách vô thức trong dòng chảy của cuộc sống.
                               

Bình Dương, Ngày 12/4/2012
                                    Hồng Nhung

 

Ngày đăng: 10/05/2012